Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ε.Β.ΡΗ.Κ.Α.

Η στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο με τη σύντομη ονομασία Ε.Β.ΡΗ.Κ.Α. συνδυαστικά αξιοποιεί διαφορετικές μηχανές αναζήτησης για να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές αλλά και γονείς στην αναζήτηση εκπαιδευτικών -κυρίως- πληροφοριών (διαφόρων μορφών) στο διαδίκτυο.
Η πληροφορία αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης αναζήτησης με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, τη διαδικασία αναζήτησης υλικού για τις ανάγκες μιας εργασίας ή και την συνεχή προσπάθεια της αυτοβελτίωσης και της αυτομάθησης κάθε σύγχρονου πολίτη.
Η ιστοσελίδα εκτός από την υποστήριξη στη χρήση της στρατηγικής Ε.Β.ΡΗ.Κ.Α. παρέχει και το μεθοδολογικό πλαίσιο για την λειτουργική ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σε ένα δυναμικό σενάριο διδασκαλίας μέσα από έναν αυτοματοποιημένο οδηγό δημιουργίας μαθήματος.

Η ιστοσελίδα είναι υπό συνεχή διαμόρφωση και εξέλιξη.